Systém InfoPro - CompuService

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Systém InfoPro

Program pro řízení ekonomiky v reálném časeIntegrovaný informační  systém


       -  je určen pro počítače PC zapojené do sítě, ale i samostatně pracující počítače a jejich vzájemné
        kombinace,
      - na počítačích zapojených do sítě se výstupy z jednotlivých subsystémů automaticky přenášejí
        do účetnictví ihned po pořízení prvotních vstupních údajů,
      - umožňuje zadat automatickou účetní kontaci pro většinu běžných ekonomických případů,
      - základní nabídka voleb je ovládaná jednotným způsobem, další postup se uvádí v nápovědě u každého
        výběru,
      - chrání přístup k důvěrným informacím - zvoleným jménem a heslem a k němu přidělenými uživatelskými
        právy,
      - maximum účetních operací je automatizováno,
      - systém automatizovaně zpracovává saldokonto odběratelů a dodavatelů,
      - umožňuje účetní závěrku v libovolném okamžiku,
      - tiskne okamžitý přehled výsledků hospodaření na obrazovku - zisk, pohledávky, závazky, stav pokladny,
        zásoby, (seznam položek lze definovat uživatelem),             
      - zpracovává účetní údaje do standardních sestav  až do podoby účetních a statistických výkazů,
      - ve všech subsystémech lze zadat tisk volitelné sestavy podle požadavku uživatele, export požadovaných
        údajů do souborů typu txt nebo dbf, které lze dále zpracovávat v programech Excel,
     - systém je napojen na ABO většiny bank, jako variantu lze použít i tisku převodních příkazů pro banku,
     - tiskne podrobné podklady pro daň z přidané hodnoty, eviduje a zpracovává spotřební daň,
     - vytváří podklady pro CASH FLOW, který je povinným výkazem k účetní závěrce,
     - udržuje a analyzuje až desetiletou časovou řadu ekonomických údajů.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky